Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden en op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Welke gegevens verwerken wij van u?

  • Als u telefonisch informatie bij ons opvraagt over algemene zaken zullen wij u niet om gegevens vragen als wij u hierbij direct kunnen helpen. Zijn wij genoodzaakt u terug te bellen of e-mailen, dan zullen wij u om deze gegevens vragen.
  • Als u een vraag stelt via het contactformulier of email gebruiken wij uw gegevens om uw vraag te beantwoorden of om aanvullende vragen te stellen alvorens uw vragen te kunnen beantwoorden. Ook voor offerte aanvragen en het opstellen van offertes gebruiken wij uw gegevens om deze zo goed mogelijk te kunnen vervullen.
  • Bij het bestellen van producten in de webshop vragen wij u op verschillende gegevens: het emailadres, NAW, telefoonnummer, afwijkend afleveradres en eventuele opmerkingen
  • Wij versturen 6 tot 8 maal per jaar een nieuwsbrief. De gegevens die we hiervoor nodig hebben zijn de naam en het emailadres. Onze klanten krijgen automatisch deze nieuwsbrief. Verder kunnen klanten zelf aanmelden voor deze nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit ons laten weten per email of rechtstreeks via de link onderaan de nieuwsbrief.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Carnavalshal op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. U kunt dit schriftelijk bij ons aangeven, waarop wij tot handelen overgaan. Als de klant meer dan 2 jaar geen diensten van ons heeft afgenomen, zullen wij de gegevens van deze klant verwijderen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Na deze periode zullen deze gegevens worden verwijderd, zodat wij geen gegevens meer van u hebben.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkende bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

  • Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

  • Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  • Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

  • Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijk kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

  • Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Dynamic Promotions. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijven staken.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Cookies worden toegepast om websites correct of efficiënter te laten functioneren en om bedrijfs- en marketinginformatie te verzamelen. Cookies bestaan al heel lang (sinds de jaren ’90) en kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of uw wachtwoorden te onderscheppen. U kunt ervoor kiezen om geen cookies te laten plaatsen. Hierdoor werken onderdelen van de website soms niet of minder en kunt u in sommige gevallen niet van alle mogelijkheden op de website gebruikmaken. Wilt u cookies blokkeren dan kunt u dit via uw internetbrowser doen. Bij ‘de instellingen van uw browser’ wordt meestal uitgelegd hoe u cookies kunt blokkeren.

Met wie delen we uw gegevens?

Google Analytics

Carnavalshal maakt gebruik van Google Analytics. Met dit programma kunnen wij de website optimaal inrichten en continue verbeteren voor bezoekers. Ook kan Carnavalshal met deze software kijken welke producten en informatie er wordt gezocht door de bezoekers.

Hierdoor kunnen wij aanbieden wat u zoekt en de site verbeteren waar dat nodig is. Wij hebben hiervoor een verwerkingsovereenkomst met Google, waarin geregeld is dat uw gegevens (anoniem, maar in principe traceerbaar) veilig zijn. Bovendien schermen wij het laatste gedeelte van uw ip-adres af, en hebben wij Google geen toestemming gegeven iets anders met uw gegevens te doen.

De statistische gegevens uit de verwerkingsovereenkomst worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid (https://policies.google.com/privacy?hl=nl ) van Google voor meer informatie alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl ). Voor informatie over hoe

Google compliant is aan de GDPR (AVG) heeft Google specifieke pagina’s: Wat Google doet op het gebied van databescherming (https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none ).

Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter. U kunt ervoor kiezen om met ons in contact te komen via deze kanalen. Ook kunt u zelf berichten op deze social media delen etc. De knoppen op de website worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Linkedln, Instagram en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook, Linkedln, Instagram en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid.

Hosting

Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Deze hostingpartij heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De hostingpartij is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit een toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Beveiligen

Carnavalshal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dynamicpromotions.nl

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden altijd het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Carnavalshal

Onderdeel van Dynamic Promotions Achtersloot 115A

3401 NV IJSSELSTEIN

Nederland

Tel: 030-8201290

Mob: 06-13185051

Email: info@carnavalshal.com

Je kan ook contact met ons opnemen d.m.v. het contactformulier KvK: 29048424